Ważność uprawnień do pracy

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych RATOWNIKIEM WODNYM jest osoba:

 1. posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich
 2. posiadająca inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym,
 3. spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
 4. zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu

Podsumowując, aby móc pracować jako Ratownik Wodny musisz:

 1. ukończyć kurs ratownictwa wodnego organizowany przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego, np. Rejonowe WOPR Lublin
 2. posiadać dodatkową kwalifikację związaną z wodą lub ratownictwem
  (np. patent żeglarski, motorowodny, płetwonurka, instruktora pływania).
  Więcej o naszych szkoleniach w zakładce KURSY lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
 3. posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) – Organizujemy grupy, więcej informacji w zakładce kursy .
 4. opłaceniu składki członkowskiej za aktualny rok (składka członkowska musi być opłacana w sposób ciągły za wszystkie lata tzn., że nie można zapłacić składki za aktualny rok nie mając opłaconej za lata poprzednie)

Decyzją Zarządu Głównego WOPR nie są wymagane badania lekarskie przy opłacaniu składki członkowskiej.
Na badania lekarskie kieruje pracodawca zgodnie z ryzykiem i zagrożeniami występującymi w danym miejscu pracy.

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 32/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.