Dotacje

2023

W 2023 roku Rejonowe WOPR w Lublinie otrzymało:

1) dotację ze środków Wojewody Lubelskiego w kwocie 94 000,00 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2023 roku”. Zadanie zostało podzielone na działy:
a) Utrzymanie gotowości ratowniczej
b) Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego
c) Koszty obsługi, remonty, konserwacje, modernizacje, ubezpieczenia
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania Rejonowego WOPR w Lublinie wyniosła 174 036,00 zł.
Łączna kwota dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w wysokości 380 000,- zł jest podzielona na 3 jednostki WOPR województwa lubelskiego, tj.: Rej. WOPR w Zamościu, Rej. WOPR w Lublinie i Rej. WOPR w Chełmie.

2) Dotację od Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w kwocie 11.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego.

2022

W 2022 roku Rejonowe WOPR w Lublinie otrzymało:

1) dotację ze środków Wojewody Lubelskiego w kwocie 77 000,00 złotych ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2022 roku”. Zadanie zostało podzielone na działy:
a) Utrzymanie gotowości ratowniczej
b) Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego
c) Koszty obsługi, remonty, konserwacje, modernizacje, ubezpieczenia
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania Rejonowego WOPR w Lublinie wyniosła 149 584,24 zł.
Łączna kwota dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w wysokości 330 000,- zł jest podzielona na 3 jednostki WOPR województwa lubelskiego, tj.: Rej. WOPR w Zamościu, Rej. WOPR w Lublinie i Rej. WOPR w Chełmie.

2. Dotację od Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego.

2021

W 2021 roku Rejonowe WOPR w Lublinie otrzymało:
1) dotację ze środków Wojewody Lubelskiego w kwocie 170 000,00 złotych ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2021 roku”. Zadanie zostało podzielone na działy:
a) Utrzymanie gotowości ratowniczej
b) Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego
c) Koszty obsługi, remonty, konserwacje,modernizacje, ubezpieczenia
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania Rejonowego WOPR w Lublinie wyniosła 392 296,98 zł.
Łączna kwota dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w wysokości 330 000,- zł jest podzielona na 3 jednostki WOPR województwa lubelskiego, tj.: Rej. WOPR w Zamościu, Rej. WOPR w Lublinie i Rej. WOPR w Chełmie.

2. Dotację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 134 000 zł na zakup mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego.

3. Dotację od Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego.

2020

W 2020 roku Rejonowe WOPR w Lublinie otrzymało:

1. dotację ze środków Wojewody Lubelskiego w kwocie 94 000,00 złotych ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2021 roku”. Zadanie zostało podzielone na działy:
a) Utrzymanie gotowości ratowniczej
b) Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego
c) Koszty obsługi, remonty, konserwacje,modernizacje, ubezpieczenia
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania Rejonowego WOPR w Lublinie wyniosła 149 403,92 zł.
Łączna kwota dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w wysokości 430 000,- zł jest podzielona na 3 jednostki WOPR województwa lubelskiego, tj.: Rej. WOPR w Zamościu, Rej. WOPR w Lublinie i Rej. WOPR w Chełmie.

2. Dotację od Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego.