Ratownik Wodny Etap I

 • Organizatorzy
  Rejonowe WOPR w Lublinie
  al. Zygmuntowskie 4 20-101 Lublin
 • Absolwent kursu powinien umieć:
  1) stosować techniki ratownictwa wodnego;
  2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy;
  3) udzielać pierwszej pomocy.
 • Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:
  1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne;
  2) asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych –
  kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych;
  3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.
 • Wymagania
  1. Uczestnik ma mieć ukończony 12 rok życia.
  2. Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację członka WOPR;
  2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną
  zgodę wyraża jej opiekun prawny);
  3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia
  kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun
  prawny).
  3. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe potwierdzone kartą
  pływacką lub specjalną kartę pływacką.
 • Terminy i miejsce zajęć
  Termin i lokalizacja pierwszego spotkania zostanie podana na 7 dni przed rozpoczęciem się kursu drogą elektroniczną i telefoniczne.
  Terminy kolejnych spotkań zostaną podane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.
 • Cena kursu
  Całkowity koszt kursu – 850 zł
  Egzamin na specjalną kartę pływacką (żółty czepek) (nie wymagane): 40 zł
 • Dodatkowe informacje i uwagi
  Na pierwsze zajęcia proszę przynieść 2 zdjęcia do legitymacji podpisane na odwrocie.

Aby zapisać się na kurs wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z biurem.