Składka roczna

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego WOPR w Warszawie, ustala się z dniem 01.01.2022 r. składkę członkowską WOPR w wysokości: 70 zł w skali rocznej.

Składkę można opłacać w siedzibie biura Rejonowego WOPR Lublin (płatność tylko gotówką) lub przelewem (numer konta w zakładce KONTAKT). W tytule przelewu prosimy wpisać słowo SKŁADKA i numer legitymacji WOPR np. L/0000. Odpowiednie adnotacje w legitymacji zostaną uzupełnione w biurze po okazaniu potwierdzenia przelewu.

Składka członkowska musi być opłacana w sposób ciągły za wszystkie lata tzn., że nie można zapłacić składki za aktualny rok nie mając opłaconej za lata poprzednie.

Proszę zabrać ze sobą Legitymację członkowską WOPR