Identyfikator WOPR

Jeżeli jeszcze nie posiadasz identyfikatora WOPR

  1. Pobierz plik

  2. Wypełnij wniosek drukowanymi literami oraz własnoręcznie podpisz (nie zginać wniosku )

  3. Dokument dostarcz do Biura Rejonowego WOPR Lublin ( opłata 20 złotych )