ZEBRANIE ŚRODOWISKOWE

Zarząd Rejonowego WOPR w Lublinie zaprasza wszystkich chętnych ratowników na zebranie środowiska ratowniczego.

Celem spotkania będzie wybór delegatów na IV Zjazd Rejonowego WOPR w Lublinie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29.10.2022 o godzinie 17.30 w sali szkoleniowej na Miasteczku Ruchu Drogowego Al. Zygmuntowskie 4.