Ważność uprawnień do pracy

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych RATOWNIKIEM WODNYM jest osoba:

 1. posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich
 2. posiadająca inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym,
 3. spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
 4. zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu

Podsumowując, aby móc pracować jako Ratownik Wodny musisz:

 1. ukończyć kurs ratownictwa wodnego organizowany przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego, np. Rejonowe WOPR Lublin kurs na ratownika wodnego.
 2. posiadać dodatkową kwalifikację związaną z wodą lub ratownictwem
  (np. patent żeglarski, motorowodny, szkolenie lodowe, płetwonurka, itp.).
  Więcej o naszych szkoleniach w zakładce KURSY lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
 3. posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) – Organizujemy grupy, więcej informacji w zakładce kursy .
 4. po ukończeniu kursu na Ratownika Wodnego stajesz się automatycznie Członkiem WOPR – otrzymujesz legitymację oraz identyfikator Członka WOPR.
  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jest podmiotem uprawnionym do ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012 z dnia 17 października 2012 r.

Ważność uprawnień na dany rok kalendarzowy nadaje i potwierdza Prezes Rejonowego WOPR w Lublinie po:

 • opłaceniu składki członkowskiej (50zł/rok)
 • okazaniu ważnej karty identyfikacyjnej WOPR
 • decyzją Zarządu Głównego WOPR nie są wymagane badania lekarskie przy opłacaniu składki członkowskiej.
  Na badania lekarskie kieruje pracodawca zgodnie z ryzykiem i zagrożeniami występującymi w danym miejscu pracy.