SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2022 r.

Rejonowe WOPR w Lublinie informuje, ze decyzją Zarządu Głównego WOPR zostaje podniesiona wysokość składki członkowskiej do kwoty 70 zł rocznie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami zaległe składki za lata poprzednie są pobierane w wysokości składki aktualnie obowiązującej.